zomerhuis2.jpeg

De bouwwerken aan het nieuwe Zomerhuis gaan volgende maand van start. Het college heeft de werken gegund voor 1,3 miljoen euro en wil de beroepsprocedure van de buurtbewoners niet afwachten. “We hebben een mobiliteitstoets laten uitvoeren en daaruit blijkt dat het effect op de verkeersafwikkeling minimaal is”, zegt burgemeester Stany De Rechter (GeBe).

De kogel is door de kerk. Met de toewijzing van de ruwbouwwerken wordt de herbestemming van het recreatiedomein Het Zomerhuis nu eindelijk op gang getrapt. Het college heeft de werken gegund aan aannemer VMG-De Cock voor 1.293.014 euro. “Eerst staan er nog een aantal voorbereidende werken op het programma en moet het terrein bouwklaar gemaakt worden”, zegt burgemeester Stany De Rechter. “Vanaf midden februari gaat de aannemer effectief aan de slag met de bouw van de nieuwe brasserie. Die zal tegen het voorjaar van 2020 afgerond moeten zijn.”

De bewoners hebben beroep aangetekend tegen de plannen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen maar dat is niet opschortend. Een aantal omwonenden vindt de plannen te grootschalig en vreest verkeersoverlast. Volgens het gemeentebestuur is dat argument intussen weerlegd door een mobiliteitsonderzoek dat werd uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Daaruit blijkt dat de verkeersgeneratie van het nieuwe zomerhuispark met brasserie op het drukste moment zeer gering zal zijn. Het effect op de verkeersafwikkeling en de verkeersleefbaarheid in de omliggende straten zal zelfs verwaarloosbaar zijn. De gemeente gaat wel de suggestie van het studiebureau overnemen om de Kaai- en Brugstraat om te vormen tot fietsstraat.

Het buurtcomité reageert echter verontwaardigd dat het resultaat van de beroepsprocedure niet wordt afgewacht. “De 500 handtekeningen van onze petitie worden genegeerd”, zegt Jessie Van de Velde. “Er zijn voor de studie enkel cijfermatige zaken onderzocht maar het gaat niet over de leefbaarheid. Bovendien moeten dit nieuws weeral via de pers vernemen terwijl de burgemeester ons twee weken geleden nog beloofde ons op de hoogte te houden.”

De bouw van de brasserie is slechts een eerste fase want het koninginnenstuk van het project wordt uiteraard het park met een waterspeeltuin. Daarvoor wordt nog eens 2,3 miljoen euro voor uitgetrokken. “We gaan de aanbestedingsprocedure voor dit deel later opstarten omdat het park niet kan aangelegd worden als er bouwwerken bezig zijn”, legt De Rechter uit. “We hopen wel dat ook de rest van het domein tegen eind 2020 afgewerkt kan zijn. Het Zomerhuis kan dan opnieuw een trekpleister worden, op maat van Stekene.”

Transitie, een vereniging die op een ecologische manier tuiniert, kon normaal gezien op haar vertrouwde stek blijven op het domein maar ziet daar nu alsnog vanaf. De vrijgekomen ruimte zal nu mee geïntegreerd worden in het park.

Bron: HLN.be (https://www.hln.be/regio/stekene/werken-aan-zomerhuis-volgende-maand-van-start~ade6d5ac/)