De samenwerking tussen de aannemer van werken en de aannemer van diensten: A work in Progress. 

Omdat het verwachtingspatroon van de bouwheer en aannemer van diensten hoog is verwachten wij ook van onze bouwpartners een gedreven instelling.

Wij gaan alvast niet mee in geforceerde planningen waar de normale uitvoeringsmodaliteiten met de voeten getreden worden. Goed werk vergt de nodige aandacht en specifieke voorbereiding. Haast en spoed is zelden goed.

Duidelijke en correcte communicatie

De opdrachtdocumenten moeten ook evident alle nuttige en juiste informatie bevatten. De opdrachtgever moet de aannemer van werken vooraf duidelijk en volledig informeren. Een zorgvuldige studie en voorbereiding van het project is strikt noodzakelijk om de opdracht tot een goed einde te brengen. De opdrachtgever moet zo ook de aannemer van diensten en de aannemer van werken op gelijke en niet-discriminerende wijze behandelen. Er bestaat immers geen enkele rangorde tussen de aannemer van werken en de aannemer van diensten. Ze zijn gelijken. Het is aan de opdrachtgever om er eveneens voor te zorgen dat beide aannemingen correct en onpartijdig verlopen.

Er is geen enkele reden om als bouwheer blindelings de ontwerper te volgen op het gevaar af de adviezen van de uitvoerende aannemer systematisch te negeren. Zowel aannemer van diensten als aannemer van werken zijn adviseurs van de opdrachtgever.

Tussen de bouwpartners moet op een transparante wijze gecommuniceerd worden zodat iedere partij zijn eigen verantwoordelijkheid kan opnemen.

Verantwoordelijkheid nemen

Bouwen moet gezien worden als een ernstige zaak. Veelal liggen onzorgvuldigheden, fouten en/of tegenstrijdige bestekbepalingen aan de basis van conflicten  waarbij de aannemer van diensten via allerlei kunstgrepen veelal op een vernuftige wijze de grenzen van het redelijke en vooral van de oprechtheid poogt te doorbreken niet inziende dat hij zelf meestal aan de basis ligt van het probleem.

Elke partij betrokken bij het bouwproces moet daarom zorgvuldig en ter goede trouw handelen en door zijn handelswijze de andere partijen in de mogelijk stellen hun contractuele verplichtingen na te komen, zodat uiteindelijk iedereen hiervan de vruchten kan plukken.

Samenwerking vanaf dag één

Bouwen mag niet worden herleid tot alle dagen oorlog voeren. Het natuurlijk wantrouwen tussen de aannemer van diensten en de aannemer van werken moet plaats maken voor een open aanpak en een nauwere samenwerking. Het geïmproviseer op werfvergaderingen en het overslaan van de voorbereidingsfase nodigt uit tot (te) veel verrassingen tijdens de bouwfase en leidt tot onnodige tijd- en geldverspilling.

Het geschipper en rond de pot gedraai moet dan ook plaats maken voor kordaat wikken en wegen. Horen, zien en spreken en als het moet korte metten maken. Want als er iets misgaat dan is de bouwsector het best te vergelijken met een kiekenkot waar ze allemaal op mekaars kop schijten. Daarom gooien we liefst tijdig knuppels in het hoenderhok. Voor VMG-DC is het niet belangrijk de weg die we gaan maar wel de sporen die we achterlaten.