Dendergalm

De voorbereidende werken voor de bouw van het nieuwe gemeenschapscentrum Dendergalm in Gijzegem zijn gestart. In het gebouw komen onder meer een jeugdhuis, een polyvalente zaal, een repetitielokaal en een afhaalpunt van de bib. In het park Dendergalm in het centrum van de gemeente Gijzegem komt een multifunctioneel gebouw met twee verdiepingen van elk ongeveer 340 vierkante meter. Bouwbedrijf VMG De Cock uit Sint-Niklaas heeft in een eerste fase de werfzone afgezet, de bouwput uitgegraven en een torenkraan geplaatst. Het grondwater wordt gedraineerd en een rioleringsbuis, die door de werfzone loopt, verlegd. Na de voltooiing van een waterdichte kuip wordt de grondwaterverlaging gestopt en begonnen met de constructie. Het nieuwe centrum komt exact op de plaats waar de vroegere cafetaria met vergaderlokalen stond. ‘Het oude gebouw werd afgebroken omdat het niet meer voldeed aan de huidige normen en een renovatie te veel zou kosten’, zegt schepen van Openbare Werken Ann Van de Steen (SP&D) ‘De planning voor de nieuwbouw verliep niet vlot. Er kwamen meerdere aanpassingen aan het ontwerp. Bij het ontwerp werd rekening gehouden met de wensen van de omwonenden tot beperking van overlast. We gaan er bij de uitbating op toezien dat de opgelegde regels strikt worden opgevolgd.’ In het gebouw krijgt Jeugdhuis Jome een lokaal en komt er een cafetaria met aanpalend terras. Daarnaast is er in het gebouw een post voor de wijkagent, een polyvalente zaal, een repetitielokaal voor muziekgroepen en een afhaalpunt van de bibliotheek. Na de bouw starten herinrichtingswerken van het domein met onder meer een speeltuin met toestellen voor kinderen tussen twee en tien jaar. De tennisterreinen blijven, maar worden opgeknapt. Er is plaats voorzien voor een skateramp, een petanquebaan en een multifunctioneel speelveld. Een groot gedeelte van het park wordt een wandelzone rond een vijver. ‘Het vernieuwde domein zal zeker een meerwaarde zijn voor alle leeftijden’, besluit de schepen. Het gebouw kost 1.111.000 euro en de aanleg van de omgeving 427.000 euro, exclusief btw. De opening is voorzien tegen de zomer 2015. Bron: JOZEPH LAEREMANS voor "Het Nieuwsblad" (http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20140516_01108471)